Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο του προγράμματος ProGender σας προσκαλεί να δηλώσετε συμμετοχή στο τριήμερο διαδίκτυακο σεμινάριο με τίτλο: Gender, Care and Labour during the Pandemic. (29/9/2021-1/10/2021).

Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής εφόσον ζητηθούν.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από την Νέλλη Καμπούρη στα αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε https://progender.panteion.gr/…/ProGender_-INVITATION...

Οι εγγραφές ολοκληρώνονται στις 20/9/2021 και γίνονται στο ακόλουθο σύνδεσμο https://progender.panteion.gr/…/gender-care-and…//

Το έργο ProGender έχει διάρκεια 18 μήνες και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Διμερών Σχέσεων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014– 2021) που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.