22ο European Young Statisticians Meeting (EYSM 2021)

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

6-10 Σεπτεμβρίου 2021, Αθήνα (online), Ελλάδα

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι εργασίες του 22ου European Young Statisticians Meeting (EYSM 2021) που έλαβε χώρα εξ αποστάσεως μεταξύ 6-10 Σεπτεμβρίου 2021, υπό την αιγίδα της Bernoulli Society (http://www.bernoulli-society.org). Το συνέδριο φιλοξενήθηκε στο Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών (Τμήμα Ψυχολογίας & Τμήμα Κοινωνιολογίας), και συνδιοργανωτές του συνεδρίου ήταν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών-ΣΑΧΜ) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Στατιστικής). Το European Young Statisticians Meeting αποτελεί σημείο συνάντησης νέων ερευνητών (περίπου μέχρι την ηλικία των 30 ετών) που δραστηριοποιούνται στην ερευνητική περιοχή της Στατιστικής, και διοργανώνεται από τη Bernoulli Society κάθε 2 χρόνια. Συμμετέχουν νέοι/νέες ερευνητές/ερευνήτριες από όλη την Ευρώπη (μετά από πρόσκληση), με κάθε χώρα να στέλνει έως και 2 εκπροσώπους σε αυτό.

Στο 22ο EYSM συμμετείχαν 57 νέοι/ες ερευνητές/τριες από συνολικά 32 χώρες. Οι εργασίες του συνεδρίου καλύψανε μεγάλο μέρος της σύγχρονης Στατιστικής έρευνας (Εκτιμητική, Θεωρία Αξιοπιστίας, Υπολογιστική και Μπεϋζιανή Στατιστική, Ανάλυση Συστάδων, Χωρική Στατιστική, Βιοστατιστική, Βιοπληροφορική, Επιδημιολογία, Στατιστική Μάθηση, Χρονοσειρές κλπ). Δόθηκαν επίσης 5 κεντρικές ομιλίες από διεθνώς διακεκριμένους/ες επιστήμονες, ήτοι:

Christian H. Weiss – Helmut Schmidt University, Hamburg, Germany

Ingrid Van Keilegom – KU Leuven, Leuven, Belgium

Markos V. Koutras – University of Piraeus, Piraeus, Greece

Narayanaswamy Balakrishnan – McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada

Sylvia Frühwirth-Schnatter – Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria

Τα πρακτικά του συνεδρίου θα είναι σύντομα διαθέσιμα στον σύνδεσμο https://www.eysm2021.panteion.gr/publications.html .

Η τοπική οργανωτική επιτροπή ευχαριστεί θερμά την Καθηγήτρια Αγλαΐα Καλαματιανού (Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο), τον Καθηγητή Αλέξανδρο Καραγρηγορίου (Τμήμα ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και τον Καθηγητή Δημήτριο Καρλή (Τμήμα Στατιστικής, ΟΠΑ) για την πολύτιμη βοήθειά τους και υποστήριξη της διοργάνωσης.

Εκ μέρους της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής

Χριστίνα Παρπούλα, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Φώτιος Μηλιένος, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Αθανάσιος Ρακιτζής, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Ανδρέας Μακρίδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Παναγιώτης Παπασταμούλης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών