ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Ανακοινώνεται σε όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών) ότι τα μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, όπως προβλέπει το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Παντείου Πανεπιστημίου (https://www.panteion.gr/wp-content/uploads/2021/09/Akad.Hmerologio.pdf). Για την ακριβή έναρξη της διδασκαλίας κάθε μαθήματος θα υπάρξει ξεχωριστή ανακοίνωση στις ιστοσελίδες των Τμημάτων.

2. Η σύνταξη των προγραμμάτων διδασκαλίας σε όλα τα Τμήματα προετοιμάζεται, σε εφαρμογή της πρόσφατης ΚΥΑ 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ Β΄4406/24.9.2021), με τήρηση όλων των απαραίτητων υγειονομικών κανόνων. Εξαιτίας των ειδικών αυτών περιστάσεων τα προγράμματα διδασκαλίας θα αναρτηθούν στις 8 Οκτωβρίου 2021.

3. Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματός τους.