ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

& ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφτηκε την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 μεταξύ του Παντείου Πανεπιστημίου και του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού με στόχο την από κοινού υποστήριξη και προώθηση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, της τέχνης, της λογοτεχνίας και γενικότερα την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού.

Κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας παρέστησαν από το Πάντειον Πανεπιστήμιο η Πρύτανις Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη καθώς και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Νικόλαος Α. Κούκης.

Ενδεικτικά το αντικείμενο της συνεργασίας των δύο μερών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

· Την από κοινού διοργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ερευνητικών προγραμμάτων, επιστημονικών και εκπαιδευτικών συνεδρίων, διαλέξεων και σεμιναρίων με κεντρικό θέμα την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την επιστήμη και την εκπαίδευση.

· Την από κοινού προώθηση ελληνικών βιβλίων, εκδόσεων και επιστημονικών δημοσιεύσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης:

· Την προβολή και προώθηση του κοινού παραγόμενου έργου τους, με την σύνταξη ενημερωτικού υλικού και δελτίων τύπου συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων.

· Την πρακτική άσκηση φοιτητών και φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.