Σας ενημερώνουμε ότι από 10-08-2021 τέθηκε σε ισχύ η Υπουργική Απόφαση 27499 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ 3682/Β/10-8-2021 βάσει της οποίας η μέθοδος ταυτοποίησης μέσω υπεύθυνης δήλωσης από την ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr δεν είναι πλέον αποδεκτή.

Σύμφωνα με την απόφαση περιλαμβάνεται μόνο η τηλεδιάσκεψη (video with operator) ως μέθοδος για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση φυσικών προσώπων για την οποία θα σας ενημερώσουμε με νεότερο μήνυμα τις προσεχείς μέρες καθώς πρέπει να υιοθετηθούν πλήρως οι όροι και οι προϋποθέσεις της νέας οδηγίας.
Η διαδικασία των αιτημάτων στην πλατφόρμα https://cm.harica.gr/ θα τροποποιηθεί και θα αφαιρεθεί η επιλογή ταυτοποίησης με χρήση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης μέσω gov.gr.

Έως τότε, ΔΕΝ εγκρίνονται τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί με την μέθοδο ταυτοποίησης e-declaration και οι χρήστες πρέπει να επιλέγουν μία από τις υπόλοιπες διαθέσιμες μεθόδους ταυτοποίησης.

Σε ότι αφορά την επιλογή της μεθόδου «Να επικοινωνήσει η HARICA μαζί μου» υπάρχει η εξής δυνατότητα, πέραν της φυσικής παρουσίας των χρηστών στους validators του φορέα σας.

Μπορείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά την «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» (HARICA)  αφού την συμπληρώσετε, πρέπει να την επικυρώσετε για το γνήσιο της υπογραφής σε κάποιο κατάστημα ΚΕΠ ή σε αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια να την αποστείλετε (πρωτότυπο έγγραφο) ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.