Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Παντείου Πανεπιστημίου κατέθεσε, κατόπιν πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, τη συμβολή της στη σύνταξης της 8ης Εθνικής Έκθεσης της Ελλάδας προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών. Η συμβολή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή των δράσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και της Ε.Ι.Φ.  για την εξάλειψη των διακρίσεων και την επίτευξη της ισότητας την περίοδο 2015-2021.

Περισσότερα:  Συνεισφορά Ε.Ι.Φ. στην Εθνική Έκθεση