ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ

Δια του παρόντος, σας διαβιβάζουμε τη με αρ. 90817/Ζ1/26-7-2021 Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης ενός (1) υποτρόφου για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΑΓΟΡΑΡΗ, που υπάγεται στην Άμεση Διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη  Δευτέρα 11 Οκτωβρίου

 2021 έως και την Δευτέρα 22  Νοεμβρίου 2019.