Λόγω εργασιών συντήρησης της GuNet οι εφαρμογές Δηλώσεων Μαθημάτων/Αναλυτικής Βαθμολογίας για τους Φοιτητές και Εισαγωγή Βαθμολογίας για τα μέλη ΔΕΠ, δεν θα είναι προσβάσιμες την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 μεταξύ 16:00-17:00.