ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

& ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Eπιστημών, με στόχο την προώθηση της διασύνδεσης του ακαδημαϊκού χώρου με την αγορά εργασίας και τους κοινωνικούς εταίρους, υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας παρέστησαν από το Πάντειον Πανεπιστήμιο η Πρύτανις Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, η Αντιπρύτανις Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαριάννα Ψύλλα και ο Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας Γεράσιμος Καραμπελιάς, ενώ τους υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α Νίκος Κογιουμτσής καθώς κι ο Οικονομικός Επόπτης του Ε.Ε.Α. Παναγιώτης Παντελής.

Ενδεικτικά το αντικείμενο της συνεργασίας των δύο μερών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Τη συνεργασία και ανάληψη κοινών συνεργειών για την προώθηση, υλοποίηση, ενθάρρυνση και ενεργό στήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δράσης με την επιχειρηματικότητα και την εργασία.
  • Σχεδιασμό ή δημιουργία κοινών συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.
  • Συνεργασία μεταξύ φορέων του ΕΕΑ και ερευνητικών ομάδων του Παντείου Πανεπιστημίου, ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Ανταλλαγή /αμοιβαίες επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικών), φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων), μελών της Διοίκησης του ΕΕΑ, στελεχών αυτού, μελών του, επαγγελματιών και εν γένει μελών της επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας.

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης:

  • Εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση επιχειρηματιών, επαγγελματιών και εργαζομένων.
  • Συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκούς φορείς, φορείς καινοτομίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, πρεσβείες ξένων χωρών, Επιμελητήρια του εξωτερικού και διμερή Επιμελητήρια για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων.