ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

& ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Εργαστήριο Θετικής Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστήμιου) και ο μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Ε.Ε.ΘΕ.ΨΥ., υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021, το οποίο σκοπεύει στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας των Μερών.

Κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας παρέστησαν από το Πάντειον Πανεπιστήμιο η Πρύτανις Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη καθώς και ο Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας Αναστάσιος Σταλίκας, ενώ από την Ε.Ε.ΘΕ.ΨΥ. ο Αντιπρόεδρος Μιχάλης Γαλανάκης.

Ενδεικτικά το αντικείμενο της συνεργασίας των δύο μερών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω του σχεδιασμού, της από κοινού συγγραφής και της συνυλοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων.
  • Την από κοινού διεξαγωγή ειδικών στοχευμένων ερευνών και τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων.
  • Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας.
  • Τη διάθεση εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία επιστημονικών κύκλων κατάρτισης, όπως ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, κ.λπ..

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης:

  • Τη σύμπραξη των επιστημονικών στελεχών των δύο φορέων για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως Διά Βίου Μάθησης και Κατάρτισης Στελεχών του δημόσιου τομέα.
  • Τη συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών πρακτικής άσκησης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) του Πανεπιστημίου στις δράσεις και στις υπηρεσίες της Ε.Ε.ΘΕ.ΨΥ..