Αγαπητές Απόφοιτες και Αγαπητοί Απόφοιτοι,

 

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών του Πάντειου Πανεπιστημίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να συμμετάσχετε σε έρευνα από το University of Pennsylvania στις ΗΠΑ σχετικά με τα κοινωνικά θέματα στην Ελλάδα.  Επιστημονικά υπεύθυνος για την έρευνα είναι ο Καθηγητής κ. Νικόλαος Σαμπάνης.

 Η πρωτοβουλία αυτή, την οποία στηρίζει το πανεπιστήμιό μας, αναμένεται να συμβάλει στην κατανόηση της κοινωνικο-δημογραφικής αλλαγής και των συνεπειών της στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και του μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήματος. Για το λόγο αυτό σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη συγκεκριμένη έρευνα, απαντώντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί εδώ: https://upenn.co1.qualtrics.com/Panteion_survey

 Η έρευνα απευθύνεται σε απόφοιτους του πανεπιστημίου μας με έτος αποφοίτησης από το 2011 έως το 2019.

 Με τη συμμετοχή σας παίρνετε  μέρος σε κλήρωση με την πιθανότητα να κερδίσετε 1.000 ευρώ.

 Η έρευνα θα διεξαχθεί έως τις 30 Ιουνίου, 2021.

 Οι απαντήσεις σας θα είναι ανώνυμες και τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Η ερευνητική ομάδα δεν έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση ή κάποιο πολιτικό κόμμα. Όταν ολοκληρωθεί η μελέτη, οι ερευνητές-τριες θα κοινοποιήσουν τα αποτελέσματα.  Εχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευθεί η ανωνυμία των απαντήσεών σας.  Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και χρειάζεται 15-20 περίπου λεπτά από το χρόνο σας. Αν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα αυτή, μπορείτε να επικοινωνήστε με τους ερευνητές στο icprogram@sas.upenn.edu.