Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας εδώ.