ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-22

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (APPLIED ECONOMICS AND REGIONAL DEVELOPMENT), με κατευθύνσεις και ειδικεύσεις ως ακολούθως:

1) Κατεύθυνση «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»,

2) Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», με δύο Ειδικεύσεις: α) «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» και

β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, από 14 Μαΐου έως και 15 Ιουνίου 2021, στη Γραµµατεία του Τµήµατος Οικονομικής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου, [Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα, 2ος όροφος], ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή άλλη ασφαλή αποστολή, (courier και σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 15/06/2021), σε φάκελο από λάστιχο, τα δικαιολογητικά, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου/της υποψηφίας, στην διεύθυνση:

Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών,

Τµήµα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης»

Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος

Λεωφόρος Συγγρού 136 –

Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα.

Αναλυτικές Πληροφορίες και οι ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων, στον Ιστότοπο του Τ.Ο.Π.Α. www.topa.panteion.gr