Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου
«Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση» του Τμήματος Κοινωνιολογίας
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Μελέτης
Μετακίνησης Πληθυσμιακών Ομάδων (Πρόσφυγες-Μετανάστες –Διασπορά),
Διαπολιτισμικών Σχέσεων και Ριζοσπαστικοποίησης του Τμήματος
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου
Πανεπιστημίου.

 

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Μελέτης
Σύγχρονων Μορφών Επικοινωνίας στην Ευρώπη (ΕΜΣΜΕ) του Τμήματος
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου.