Δελτίο Τύπου 

Διαθέσιμος στο κοινό ο νέος ιστότοπος του ProGender

https://progender.panteion.gr/

Αθήνα 1 Ιουνίου 2021,

Από σήμερα είναι διαθέσιμος ο διαδικτυακός ιστότοπος του έργου «ProGender: A Digital Hub on Gender, the Covid-19 Crisis and its Αftermath», του οποίου Φορέας Υλοποίησης είναι το Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου.

Στη ενότητα ACTIVITIES είναι διαθέσιμα όλα τα βίντεο των διαδικτυακών εκδηλώσεων:

· Η διάλεξη «Chaos ruined the children’s sleep, diet and behavior: Gendered discourses on family life in pandemic», 15-2-2021

· Η συζήτηση «How essential is health and care work during COVID-19? A discussion on Gender, Care and Labour», 1-3-2021

· Η διάλεξη «Exacerbating an already dangerous problem: Gender-based violence in COVID times», 16-3-2021

· Η συζήτηση «Gender-based violence during COVID-19: Challenges and Responses», 29-3-2021

· Η συζήτηση «Η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων: Υγεία, γυναίκες, εργασία στην πανδημία», 5-4-2021

· Η διάλεξη «Women scientists during the pandemic», 12-4-2021

· Η συζήτηση «The impact of Covid-19 on women scientists», 26-4-2021

· Η διάλεξη «Immigration to Norway: History, gender and the present», 10-5-2021

Στην ενότητα LIBRARY υπάρχουν τα Δελτία Τύπου με τα κυριότερα σημεία των διαδικτυακών εκδηλώσεων ανά θεματική ενότητα:

· Gender, care and labour, 9-3-2021

· Gender- based violence, 7-4-2021

· Women and gender in science, 18-5-2021

Επίσης στην ίδια ενότητα έχει αναρτηθεί βιβλιογραφία για το θέμα Gender-based violence από διεθνείς οργανισμούς (ILO, EIGE, UN women, UNFRA, UNODC, WHO) που μελέτησαν τη συσχέτιση της έμφυλης βίας με τον κορωνοϊό.

Στην ενότητα ABOUT και PARTNERS θα βρείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα, το Φορέα Υλοποίησης, τις Συνεργάτιδες χώρες, τους Εταίρους του προγράμματος και το Χρηματοδότη.

Στην ενότητα THEMES αναλύεται η κάθε θεματική ενότητα

1. Gender, Care and labour,

2. Gender-based violence,

3. Women and Gender in Science,

4. Gender and Communities,

5. Women in Governance

Στην ενότητα EVENTS και συγκεκριμένα στις υποενότητες «Online Guest Lectures» και «Online Policy Discussion Panels» παρουσιάζονται οι αφίσες και τα προγράμματα των μέχρι τώρα εκδηλώσεων και θα αναρτώνται οι επόμενες εκδηλώσεις.

Για την υλοποίηση του ProGender το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ως φορέας υλοποίηση του έργου, συνεργάζεται με το RIKK- Ινστιτούτο για το Φύλο, την Ισότητα και τη Διαφορά του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας, το Κέντρο Έρευνας για το Φύλο του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας (NTNU), την ΑΜΚΕ Κολεκτίβα Έρευνας και Εκπαίδευσης (REC) και την ΚοινΣΕπ «Στην Πρίζα», η οποία δημιούργησε τον ιστότοπο.

Το έργο ProGender: A Digital Hub on Gender, the Covid-19 Crisis and its Aftermath, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Διμερών Σχέσεων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014– 2021) που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι επιχορηγήσεις ΕΟΧ αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας σε μια πράσινη, ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη. Υπάρχουν δύο γενικοί στόχοι: η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και η ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δοτριών χωρών και 15 χωρών της ΕΕ στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη και στη Βαλτική. Οι τρεις δότριες χώρες συνεργάζονται στενά με την ΕΕ μέσω της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Για την περίοδο 2014-2021, οι επιχορηγήσεις του ΕΟΧ ανέρχονται σε 1,55 δισ. Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες

email progender@panteion.gr και μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο:

Facebook https://www.facebook.com/ProGenderproject ,

Ιnstagram https://www.instagram.com/progenderproject/

Twitter https://twitter.com/ProGender_hub