Πιστοποιήθηκε από την ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης) το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Παντείου Πανεπιστημίου. Η ισχύς της πιστοποίησης διαρκεί από 24.03.2021 έως 23.03.2025.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΔΠ ΠΑΝΤΕΙΟΥ