Ημερομηνία Προθεσμίας Υποβολής των Περιλήψεων
Υποβολή Περιλήψεων μέχρι τις 09 Μαϊου 2021 στην διεύθυνση: 2021virtualconference@gmail.com , για το επικείμενο 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «CHILDREN’S WELL-BEING AND PERSPECTIVES ON ITS ENHANCEMENT» που διοργανώνεται από το ερευνητικό πρόγραμμα C.W.-SMILE, το Χαμόγελο του Παιδιού και το Πάντειο Πανεπιστήμιο, στις 9-11 Ιουλίου 2021 (Παρασκευή- Κυριακή), ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΖΟΟΜ.