22ο European Young Statisticians Meeting (EYSM 2021)

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

6-10 Σεπτεμβρίου 2021

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του συνεδρίου “22nd European Young Statisticians Meeting (EYSM 2021)”, 6-10 Σεπτεμβρίου 2021, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Host Institution), Τμήματα Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Συν-διοργανωτές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Στατιστικής) και Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών-ΣΑΧΜ).

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability [http://www.bernoulli-society.org], διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την σχετική απόφαση έλαβε η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Επιτροπή (European Regional Committee, ERC) της εταιρείας Bernoulli προκρίνοντας την ελληνική πρόταση μεταξύ άλλων.

Η επιστημονική εταιρεία Bernoulli ιδρύθηκε το 1975 ως τμήμα του Διεθνούς Στατιστικού Ινστιτούτου (ISI) και σήμερα τα μέλη της αντιπροσωπεύουν σχεδόν 70 χώρες. Στόχοι της εταιρείας είναι η πρόοδος των επιστημών των Πιθανοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των Στοχαστικών Διαδικασιών) και της Μαθηματικής Στατιστικής καθώς και των εφαρμογών τους σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης προσπάθειας που έχουν προσανατολισμό την αύξηση της φυσικής γνώσης και την ευημερία της ανθρωπότητας.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων της Εταιρείας είναι και η, υπό την αιγίδα της, οργάνωση κάθε δύο χρόνια, συνεδρίων με τίτλο “European Young Statisticians Meeting”. Τα συνέδρια αυτά αποτελούν σημείο συνάντησης νέων ερευνητών από όλες τις χώρες της Ευρώπης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην επιστημονική περιοχή της Στατιστικής.

Την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου αποτελούν οι:

– Χριστίνα Παρπούλα, Επικ. Καθηγήτρια. Τμ. Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

– Φώτιος Μηλιένος, Επικ. Καθηγητής, Τμ. Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

– Αθανάσιος Ρακιτζής, Επικ. Καθηγητής, Τμ. ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

– Ανδρέας Μακρίδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμ. ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

– Παναγιώτης Παπασταμούλης, Επικ. Καθηγητής, Τμ. Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ευχαριστίες εκφράζονται στην Καθ. Αγλαΐα Καλαματιανού (Τμ. Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο) και στον Καθ. Αλέξανδρο Καραγρηγορίου (Τμήμα ΣΑΧΜ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) για την συνδρομή τους στην υποβολή της πρότασης για την ανάληψη του συνεδρίου και την ενθάρρυνση στην προσπάθεια αυτή. Επίσης, στα μέλη της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Επιτροπής της εταιρείας Bernoulli, για την ανάθεση του συνεδρίου στη χώρα μας και στο Πανεπιστήμιό μας.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.eysm2021.panteion.gr