Η ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ.

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ

ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ