Συνεχίζονται οι Ιστοδιαλέξεις του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) που απευθύνονται σε ειδικούς ψυχικής υγείας και φοιτητές. Συντονιστές Κλάδου: Βασιλική Γιωτσίδη και Ηλίας Κουρκούτας

Webinars_professionals_posters