ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής αρχίζει την υλοποίηση του έργου ProGender με το οποίο δημιουργείται ένας Διαδικτυακός Κόμβος για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ισότητα των φύλων. Ο Κόμβος περιλαμβάνει διαδικτυακές διαλέξεις, συζητήσεις, σεμινάρια, εργαστήρια, μελέτες και την δημιουργία βίντεο, podcast και εκπαιδευτικού υλικού σε 5 θεματικές ενότητες: (α) Φύλο, φροντίδα και εργασία (β) Έμφυλη βία, (γ) Γυναίκες και φύλο στην επιστήμη, (δ) Φύλο και κοινότητες και (ε) Γυναίκες στη διακυβέρνηση.

Στόχοι του έργου είναι (α) να διερευνήσει τις πολλαπλές έμφυλες προκλήσεις που έφερε στο προσκήνιο η πανδημία, (β) να προωθήσει διαπολιτισμικές συζητήσεις μεταξύ ακαδημαϊκών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής και άλλων αρμόδιων φορέων για το μέλλον της ισότητας των φύλων στην πολιτική, την αγορά εργασίας και την κοινωνική αλλαγή και (γ) να προτείνει τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις έμφυλες επιπτώσεις της πανδημίας.

Στο έργο συνεργάζονται το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου (Centre for Gender Studies) του Παντείου Πανεπιστημίου, το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (NTNU) και το Ινστιτούτο για το Φύλο, την Ισότητα και τη Διαφορά (Institute for Gender, Equality and Difference) του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας (RIKK). Στην Ελλάδα, το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου συνεργάζεται με την ΑΜΚΕ Κολεκτίβα Έρευνας και Εκπαίδευσης (REC) και την ΚοινΣΕπ «Στην Πρίζα».

Το έργο ProGender έχει διάρκεια 18 μήνες και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Διμερών Σχέσεων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014– 2021) που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι επιχορηγήσεις ΕΟΧ αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας σε μια πράσινη, ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη. Υπάρχουν δύο γενικοί στόχοι: η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και η ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δοτριών χωρών και 15 χωρών της ΕΕ στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη και στη Βαλτική. Οι τρεις δότριες χώρες συνεργάζονται στενά με την ΕΕ μέσω της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Για την περίοδο 2014-2021, οι επιχορηγήσεις του ΕΟΧ ανέρχονται σε 1,55 δισ. Ευρώ. Για λεπτομέρειες μπορείτε να στείλετε mail στο progender@panteion.gr