Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών θα συντονίσει το ερευνητικό πρόγραμμα CORAL 2021-2024 (CORALITN Exploring the impacts of collaborative workspaces in rural and peripheral areas in the EU) στο πλαίσιο του Horizon 2020 και της δράσης «Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Innovative Training Networks (ITN)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με προϋπολογισμό 3,8 εκ ευρώ και διάρκεια τεσσάρων χρόνων.

Οι συνεργατικοί χώροι εργασίας (collaborative workspaces, για συντομία CWS) έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας λόγω της συμβολής τους στην επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη και ως μέσο πολιτικής  για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Μέχρι πρόσφατα, οι CWS θεωρούνταν ένα καθαρά αστικό φαινόμενο που στόχευε στη στήριξη των νέων επιχειρηματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών και των δημιουργικών εργαζομένων των μεγάλων αστικών κέντρων. Οι μέχρι τώρα έρευνες επικεντρώνονται κυρίως στον αντίκτυπο που έχουν οι CWS στην αστική ανάπτυξη, στις εργασιακές πρακτικές και ειδικότερα στην επισφάλεια της εργασίας και στην ευρύτερη δημιουργική οικονομία των πόλεων.

Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη των αναδυόμενων συνεργατικών χώρων εργασίας σε μη αστικές περιοχές που αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως χαμηλό δείκτη επενδύσεων, επιχειρηματικότητας και απασχολησιμότητας, καθώς και φυγή του ενεργού εργατικού δυναμικού υψηλής κατάρτισης (brain drain). Ο Επίκουρος Καθηγητής και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, Βασίλης Αυδίκος, αναφέρει «To Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι ο κύριος  συντονιστής ενός τετραετούς παν-Ευρωπαϊκού προγράμματος με 15 εταίρους από 6 χώρες. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, νέοι ερευνητές θα εκπαιδευτούν στη μελέτη αυτού του νέου φαινομένου που φαίνεται να αποτελεί ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο μέσο οργάνωσης της εργασίας και οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μικρών πόλεων και της περιφέρειας. Για αυτούς τους λόγους, θέλουμε να δημιουργήσουμε την ερευνητική βάση για την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών στην Ευρώπη που θα στηρίζουν αυτό το νέο φαινόμενο».

Πιο συγκεκριμένα, στο ερευνητικό έργο CORAL, συμμετέχουν εταίροι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην έρευνα, τη δημιουργική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία: Τα τμήματα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, και Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, το Leibniz Institute for Regional Geography (Γερμανία), το European Creative Hubs Network (Ελλάδα), το τμήμα Architecture and Urban Studies του Politecnico di Milano (Ιταλία), το τμήμα Management and Strategy του Paris School of Business (Γαλλία), το Leibniz Institute for Research on Society and Space (Γερμανία), το Saxon Association of Cultural & Creative Industries (Γερμανία), το Impact Hub Global (Αυστρία), το Otelo (Αυστρία), το τμήμα Economic and Regional Geography του Πανεπιστημίου της Lille (Γαλλία), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο του Leipzig (Γερμανία), το Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου (Γερμανία), τα Πανεπιστήμια της Βιέννης και του Graz (Αυστρία), καθώς και το Metro-Kuldiga (Λετονία).

Οι στόχοι του προγράμματος θα υλοποιηθούν μέσω συγκεκριμένων πακέτων εργασίας, διαλέξεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων, συναντήσεων δικτύωσης, και θα οδηγήσουν στη δημοσίευση ερευνητικών άρθρων και στην εκπόνηση 15 διδακτορικών διατριβών.

Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι διαδικασίες και οι συζητήσεις που θα διενεργούνται, θα δημοσιοποιούνται φιλοδοξώντας να χτιστούν γέφυρες επικοινωνίας με χώρους πέραν της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας και ειδικότερα, με νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δημιουργικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας αλλά και με δημόσιους φορείς τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευθούν μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος που θα είναι διαθέσιμη το Φεβρουάριο του 2021. Μέχρι τότε μπορείτε να επικοινωνείτε με τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, Επίκουρο Καθηγητή Βασίλη Αυδίκο, στο v.avdikos@panteion.gr