ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές των οποίων ολοκληρώθηκε η μετεγγραφή/μετακίνηση στα Τμήματα του Πανεπιστημίου, ότι δεν είναι δυνατή για λόγους τεχνικούς η συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου τρέχοντος ακαδ.έτους, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  • Ως ημερομηνία έναρξης της εξεταστικής περιόδου έχει οριστεί από τη Σύγκλητο η 1η Φεβρουαρίου 2021
  • Η διαδικασία εγγραφής/έκδοσης κωδικών δεν έχει ολοκληρωθεί για όλους τους επιτυχόντες και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η εγγραφή στις ομάδες χρηστών του e-class των μαθημάτων.
  • Η διδασκαλία των μαθημάτων έχει ολοκληρωθεί.
  • Δεν υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης συγγραμμάτων για τα μαθήματα του εξαμήνου.

Για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση