Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ότι η καθυστέρηση που παρατηρείται στην ανακοίνωση του προγράμματος των εξετάσεων σε όλα τα τμήματα οφείλεται στο γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο έπρεπε να αναμένει την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) που θα όριζε τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, η οποία δημοσιεύθηκε μόλις στις 18.1.2020 (ΥΑ 3735/Ζ1 «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021», ΦΕΚ Β’ 115/18.1.2021»). Στις 19 Ιανουαρίου οι Πρυτανικές αρχές καθόρισαν, σε συνεργασία με την Διεύθυνση της Μηχανοργάνωσης και τις Γραμματείες των Τμημάτων, τις «διαδικτυακές αίθουσες» και από τις 20 Ιανουαρίου οι Γραμματείες ξεκίνησαν να ετοιμάζουν το πρόγραμμα εξετάσεων, το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ελπίζουμε ότι δεν θα υποχρεωθούμε ξανά στο μέλλον, για λόγους ανωτέρας βίας, να καθορίσουμε πρόγραμμα εξετάσεων με τόσο αρνητικές προϋποθέσεις.