Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης

ΑΔΑ: 9Ι15469Β7Α-2Χ1
Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 32/22-12-2020
Θέμα: Σύμβαση προμήθειας αδειών χρήσης του στατιστικού πακέτου SPSS Statistics, για ακαδημαϊκή χρήση
Είδος Πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
* Για την ορθή προβολή του εγγράφου και την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής προτείνεται η χρήση Adobe Reader.