(α) Σύμβαση για παροχή υπηρεσιών για την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων στα κτήρια του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως και 31/12/2023», σύμφωνα με  τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθ. Πρωτ. 7669/24-09-2020  Διακήρυξης-Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού.
 
(β)Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τον τακτικό (ημερήσιο) χειρισμό – επιτήρηση (τεχνική υποστήριξη): 1). Του λογισμικού συστήματος (BMS – TREND SOFTWARE) διαχείρισης των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του Νέου Κτηρίου (Κτήριο 3) και 2). Των οπτικοακουστικών συστημάτων των Αιθουσών Διδασκαλίας και Αμφιθεάτρων του Κεντρικού Κτηριακού Συγκροτήματος (Κτήρια 1, 2 και 3) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως και 31/12/2023, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 7661/24.9.2020 Διακήρυξη-Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού.
 
(γ)Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών  στις εγκαταστάσεις και μηχανήματα ψύξης – θέρμανσης στα κτήρια του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως και 31/12/2023, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. πρωτ. 7674/24-9-2020   Διακήρυξης-Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού.
 
(δ)Σύμβαση για την προμήθεια και Αντικατάσταση αερόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος στα Αμφιθέατρα «Σάκης Καράγιωργας Ι και ΙΙ» στο νέο κτίριο (κτίριο 3) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ της με αριθ. Πρωτ. 7900/16-10-2020  διακήρυξης-προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού.
 
 
 4 Συνημμένα αρχεία εδώ