Υπενθυμίζουμε ότι η φιλοξενία των ιστοσελίδων/εφαρμογών στο κεντρικό computer room του Πανεπιστημίου, ορίζεται όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης στον κάτωθι σύνδεσμο:

Φιλοξενία ιστοσελίδων

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των πρόσφατων προβλημάτων από επιθέσεις που οφείλονται στην πλημμελή ή και ανύπαρκτη συντήρησή τους, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι οι Ιστότοποι που ήδη φιλοξενούνται στο Πάντειο και για τους οποίους δεν θα δοθούν στοιχεία επικοινωνίας διαχειριστή, σε δύο μήνες από σήμερα θα γίνει διακοπή της λειτουργίας τους.

 Συγκεκριμένα :

  • Ο αιτούμενος φιλοξενίας και υπεύθυνος, θα πρέπει να ορίσει υπεύθυνο διαχειριστή και να ενημερώσει το NOC με τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, τηλ., email).
  • Ο διαχειριστής που θα οριστεί έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων ασφάλειας. Έχει την υποχρέωση της διασφάλισης του περιεχομένου και της λειτουργίας της ιστοσελίδας/εφαρμογής, τη διαφύλαξη της πιστοποίησης και εξουσιοδότησης, την τήρηση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και απορρήτου των προσωπικών δεδομένων καθώς και την άμεση ενημέρωση του NOC σε περίπτωση διάγνωσης προβλήματος ασφαλείας.
  • Θα βρίσκεται σε συνεργασία με το NOC, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της ιστοσελίδας/εφαρμογής και φιλοξενίας της.
  • Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας σε όλο το δίκτυο του Ιδρύματος. Σε πρώτη φάση θα περιορίζονται οι λειτουργίες της ιστοσελίδας/εφαρμογής. Θα παραμένει ορατή χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσής της με νέα στοιχεία μέχρι να μεριμνήσουν οι κάτοχοι για την άμεση αποκατάστασή της.
  • Σε δεύτερη και τελική φάση, εφόσον έχει προηγηθεί ενημέρωση στους κατόχους και διαχειριστές, αν δεν αποκατασταθούν τα προβλήματα θα εφαρμόζεται αυστηρά η διακοπή λειτουργίας του συγκεκριμένου ιστότοπου/εφαρμογής.

Το Πανεπιστήμιο δια μέσω του NOC διενεργεί ελέγχους βάσει των οποίων εκτιμά το συνολικό περιβάλλον λειτουργίας ασφάλειας φιλοξενίας των ιστοσελίδων /εφαρμογών. Αξιολογούνται όλες τις αδυναμίες που προκύπτουν από τον έλεγχο και λαμβάνει τα δυνατά μέτρα αντιμετώπισής τους. Είτε προκύπτουν από αστοχία υλικού ή λογισμικού είτε από εξωτερικές απειλές. Λειτουργίες του NOC

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι μετά την αντιμετώπιση της πρόσφατης επίθεσης ολοκληρώθηκε εξονυχιστικός έλεγχος διάρκειας τεσσάρων ημερών.Όλα τα πληροφοριακά συστήματα του Πανεπιστημίου είναι ασφαλή.Η μόλυνση περιορίστηκε στο μηχάνημα που παρουσιάστηκε.

Παρακαλούμε για την υπεύθυνη αντιμετώπιση, των ζητημάτων της εκπροσώπησης του Πανεπιστημίου στο web.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης