ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1821 / SITES OF MEMORY OF THE GREEK REVOLUTION / LIEUX DE MÉMOIRE DE LA RÉVOLUTION GRECQUE

Αντικείμενο της έρευνας είναι η δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου των δημόσιων νεότερων μνημείων (ανδριάντες, προτομές, ηρώα, στήλες κλπ.) της Αθήνας, καθώς και δήμων εμβληματικών για την ιστορία του Αγώνα (Τρίπολη, Πάτρα, Ναύπλιο, Μεσολόγγι, Ερμούπολη), ώστε να απεικονιστεί ο τρόπος μνημειοποίησης του μείζονος γεγονότος της ελληνικής εθνικής ιστορίας. Τα μνημεία καταγράφονται ως εγγραφές της μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης στον δημόσιο χώρο και συλλέγονται πληροφορίες για τη «ζωή» τους (συνθήκες δημιουργίας, τελετές, βανδαλισμοί κ.λπ.). Η προσέγγιση είναι από τη σκοπιά της ιστορίας και όχι της ιστορίας της τέχνης, η οποία χαρακτηρίζει τα αντίστοιχα προγράμματα καταγραφής μνημείων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και έναν ψηφιακό χάρτη με όλα τα μνημεία, ο οποίος θα μπορεί να εμπλουτίζεται συνεχώς, ώστε να απεικονίσει την αποτύπωση στο χώρο της ιστορικής μνήμης της Ελλάδας.

Σύνδεσμος video: https://www.academia.edu/video/BjYdXk