Τις τελευταίες ώρες 16/10/2020, έχει παρουσιαστεί πρόβλημα με την αποθήκευση των ρυθμίσεων στο Skype for Business. 
Εμφανίζεται το κάτωθι μήνυμα:
 
Δυστυχώς δεν έχει σταλεί κάποια ειδοποίηση-ενημέρωση από τον πάροχο (microsoft).
Ωστόσο μπορείτε να χρησιμοποιήστε τους ήδη δημιουργημένους συνδέσμους(παλαιότερους συνδέσμους που έχετε ήδη στις συσκέψεις μου” για να κάνετε το μάθημα. Λειτουργούν κανονικά και χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στην ημερομηνία/ώρα. 
Κοινοποιείτε το σύνδεσμο στους φοιτητές ενημερώνοντας για την ημερομηνία/ώρα μαζί με την ανακοίνωση.
Στην περίπτωση που πρώτη φορά χρησιμοποιείτε το SFB και δεν έχετε ήδη κάποιο δημιουργημένο σύνδεσμο, θα σας προτείναμε να κάνετε χρήση του teams μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα από τη microsoft.

Ενημέρωση τρέχουσας κατάστασης Service Status Microsoft 365

Το SFBπαρέχεται από τη Microsoft η οποία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή προειδοποίηση και είναι υπεύθυνη για την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα και τα χαρακτηριστικά τους. 

Ενημέρωση από Microsoft: Το Skype for Business θα αποσυρθεί στις 31 Ιουλίου 2021, η άδεια χρήσης του οργανισμού σας έχει αναβαθμιστεί στο Microsoft Teams. Παρόλο που θα εξακολουθείτε να μπορείτε να επεξεργαστείτε, να ακυρώσετε ή να συμμετάσχετε σε υπάρχουσες συσκέψεις του Skype για επιχειρήσεις, δεν θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για δημιουργία νέων συσκέψεων. Οι συσκέψεις SFB που είχαν προγραμματιστεί πριν από την αναβάθμιση εξακολουθούν να βρίσκονται στο ημερολόγιο του Outlook και θα φιλοξενούνται στο SFB. Οι διαδικτυακές συναντήσεις που δημιουργείτε μετά την αναβάθμιση του οργανισμού σας θα φιλοξενούνται στο Teams. Και στις δύο περιπτώσεις, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη σύσκεψη.