Για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος η διαδικασία παροχής δωρεάν σίτισης και στέγασης από το Πανεπιστήμιο θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν αναλυτικές ανακοίνωσεις από Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας