ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΞΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Αθήνα 22-03-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Δήλωση συμμετοχής στην εξ΄ αποστάσεως διδασκαλία ξένων γλωσσών

Ενημερώνονται οι φοιτητές όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου οι οποίοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν εξ΄ αποστάσεως μαθήματα ξένης γλώσσας, να το δηλώσουν άμεσα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις παρακάτω διευθύνσεις:

Αγγλική γλώσσα

1. Φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα Α’ (πρώτου), Β’ (δευτέρου) και Δ’ (τετάρτου) εξαμήνου, θα δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση: louisastamouli@yahoo.gr

Διδάσκουσα κ. Σταμούλη Λουιζα

2. Φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα Β’ (δευτέρου) και Ε’ (πέμπτου) εξαμήνου, θα δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση: eplemmenou@yahoo.gr

Διδάσκουσα κ. Ευαγγελία Πλεμμένου

 

Σημείωση: Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα δηλώσουν συμμετοχή και για το σεμινάριο Ειδικότητας Γλώσσας του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης

3. Φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα Γ’(τρίτου) και ΣΤ’ (έκτου) εξαμήνου, θα δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση:

kathy-hatz@hotmail.com

Διδάσκουσα κ. Κατερίνα Χατζηιωσήφ

Σημείωση: Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα δηλώσετε συμμετοχή στο,

-Σεμινάριο Ειδικότητας Γλώσσας της Κοινωνιολογίας & -Σεμινάριο Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας (Reading Political Science and History in English)

4. Φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα προετοιμασίας, στο πρόγραμμα των Αγγλικών Γ2 (Proficiency), θα δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση: petercomninos@yahoo.com

Διδάσκων κ. Παναγιώτης Κομνηνός

 

Γαλλική γλώσσα

1. Φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα Β’ (δευτέρου), Δ’ (τετάρτου) και ΣΤ’ (έκτου) εξαμήνου, θα δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση:mar.sintixaki@panteion.gr

Διδάσκουσα κ. Μαρία Συντιχάκη

Σημείωση: Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα δηλώνεται η συμμετοχή στο Σεμινάριο Ειδικότητας Γλώσσας των τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Κοινωνιολογίας.

Ιταλική γλώσσα

 

1. Φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα Β’(δευτέρου) και ΣΤ΄(έκτου) εξαμήνου, θα δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση: katerina_papameleti@yahoo.gr

(ΠΡΟΣΟΧΗ: μεταξύ katerina και papameleti υπάρχει κάτω παύλα)

Διδάσκουσα κ. Κατερίνα Παπαμελέτη  

Σημείωση: Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα δηλώνεται η συμμετοχή στο,

Σεμινάριο Ειδικότητας Γλώσσας, Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών &

– Σεμινάριο Ειδικότητας Γλώσσας, Δημόσιας Διοίκησης

2. Για τους φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα Γ΄(τρίτου), Δ΄(τετάρτου) και Ε’ (πέμπτου) εξαμήνου, θα δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση:  ndanezis@panteion.gr

Διδάσκων, κ. Δανέζης Νεκτάριος

Σημείωση: Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα δηλώνεται η συμμετοχή στο Σεμινάριο Ειδικότητας Γλώσσας των Κοινωνικών Επιστημών του τμήματος Κοινωνιολογίας.

Θερμή παράκληση, στο αίτημα συμμετοχής να αναγράφεται, το Ονοματεπώνυμο, ο αριθμός μητρώου και το εξάμηνο φοίτησης στις ξένες γλώσσες.

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας