ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

(ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ)

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, να προσέλθουν από 4 Οκτωβρίου έως και 8 Οκτωβρίου 2019, στο Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ (νέο κτίριο) 2ος όροφος (ημικυκλικό κτίριο) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα και προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και φωτοτυπία αυτών
  • Αντίγραφο της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής
  • 1 φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Συγκεκριμένα, η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνει ως ακολούθως:  Αναλυτικά ανά τμήμα

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος, και μόνο για εξαιρετικούς λόγους, θα πρέπει να προσκομιστεί επίσημη εξουσιοδότηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή να σταλούν όλα τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Τέλος σε περίπτωση που δεν δύναται να εξουσιοδοτηθεί κάποιο άτομο, ο φοιτητής θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του, υποβάλλοντας θεωρημένη (για την γνησιότητα της υπογραφής του) αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματός του.

 

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ενημερώνονται οι Πρωτοετείς Φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου, ότι με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Πανεπιστήμιο, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας – Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ως προς τα παρακάτω:

  • Βεβαίωση σπουδών για κάθε χρήση
  • Βεβαίωση εγγραφής
  • Βεβαίωση σπουδών για την οικονομική εφορία
  • Πιστοποιητικό στρατολογίας
  • Αίτηση για Δωρεάν σίτιση στο φοιτητικό εστιατόριο του Παντείου Πανεπιστημίου.

(πληροφορίες και έντυπα στο site του Πανεπιστημίου www.panteion.gr“ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ–Σίτιση’’ )

  • Αίτηση για Δωρεάν στέγαση σε συνεργαζόμενες Εστίες άλλων Πανεπιστημίων

(πληροφορίες και έντυπα στο site του Πανεπιστημίου www.panteion.gr“ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – Στέγαση’’)

  • Κατάθεση πτυχίου ξένης γλώσσας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από την αρχή

που έχει εκδώσει τον τίτλο ή από   δικηγόρο.

(πληροφορίες στο site του Πανεπιστημίου www.panteion.gr‘’ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ -Ξένες γλώσσες’’)

 

Στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας παρέχονται πληροφορίες, σχετικά με την υγειονομική

Περίθαλψη, το Στεγαστικό επίδομα, την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης και γενικές πληροφορίες σχετικά με τη φοίτηση σας.

Ώρες Λειτουργίας καθημερινά από 08:30 έως 14:30

 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2019

     Από την Πρυτανεία