Νέα Ανακοινώσεις Σπουδών

 

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας-Διασύνδεσης του Παντείου Πανεπι-στημίου διοργανώνει για τους φοιτητές - αποφοίτους, ομαδικές συναντήσεις με στόχο την προετοιμασία τους για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους.

 

  

Συνημμένα:ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΑΙΟΣ 2017).docx