Νέα Ανακοινώσεις Σπουδών

 ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ της TETAΡΤΗΣ

του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, με θέμα:

 

Δίκαιο, Νέες Τεχνολογίες και Συγγενειακές Δομές

 

Ομιλήτριες

Ε. Ρεθυμιωτάκη, Ε. Τουντασάκη

 

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

και ώρα 15.00-17.00

στην αίθουσα Γ3 του Νέου Κτιρίου.

Συνημμένα:ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2017.docx