Σας γνωρίζουμε ότι ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ το προγραμματισμένο για την 5η Απριλίου 2017

ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ της TETAΡΤΗΣ

του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, με θέμα:

Ομορφιά, εικόνα, και ταυτότητα: η εξάπλωση της αισθητικής ιατρικής στην Ελλάδα της κρίσης και με ομιλήτρια την κα Α. Λιακουνάκου.