Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εργαστηρίου Ανθρωπολογικής Έρευνας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθήνας (ΝΙΑ), το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Φιλμ (Εthnofest) και το Τμήμα Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του VrijeUniversiteit του Άμστερνταμ, διοργανώνεται Summer School με θέμα Visual Ethnography of Cityscapes μεταξύ 1 και 23 Ιουλίου 2017. Καλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες (που βρίσκονται στο α’ έτος) του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας να καταθέσουν την συμπληρωμένη φόρμα αίτησης συμμετοχής (την οποία θα βρουν στην ιστοσελίδα του Ολλανδικού Ινστιτούτου www.nia.gr) στον Δρ. Τρύφωνα Μπαμπίλη στη διεύθυνση nia@nia.gr έως τις 28 Aπριλίου 2017. Θα επιλεγούν έως 5 άτομα με υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση. Το κόστος συμμετοχής ειδικά για τους φοιτητές του Παντείου είναι 100 ευρώ. H γλώσσα που θα διεξαχθεί το summer school θα είναι η αγγλική. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www.nia.gr/im ages/SUMMER_SCHOOL_GREECE_-___ __2017_Final.pdf