Νέα Ανακοινώσεις Σπουδών

ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ της TETAΡΤΗΣ

του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, με θέμα:

 

Με αφορμή το βιβλίο «Επιτηρούμενες Ζωές»: Εθνογραφία και Λογοκρισία

 

Ομιλήτρια

Μ. Ρόμπου-Λεβίδη

 

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

και ώρα 15.00-17.00

στην αίθουσα Γ3 του Νέου Κτιρίου.

 
 

 

Συνημμένα:ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 2017.docx