Νέα Πρώτη σελίδα

 

Το πρόγραμμα του Ανοικτού Σεμιναρίου του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών για την Τετάρτη 26-4-2017 στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα:KPE. AN.SEM.26.4.2017.pdf