Κοινωνική Πολιτική, Κρίση, Κοινωνικά Αδιέξοδα και Λύσεις