Νέα Ακαδημαϊκά Θέματα

 

Το  15th European Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance  (IACG 2017) διοργανώνεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, από το  Κέντρο Ελέγχου και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης.
Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες βλέπε τα συνημμένα αρχεία και  http://kedeo.panteion.gr/iacg/
 
 

Συνημμένα:program.pdf