Νέα Ακαδημαϊκά Θέματα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και το ΕΑΕ (Εργαστήριο Ανθρωπολογικής Έρευνας) σε συνεργασία με:

* University of Cork, Marginalised & Endangered Worldviews Study Centre, (Ireland)

* University Ca’ Foscari, Department of Asian and North African Africa Studies (Italy)

* University of Heidelberg, Cluster of Excellence Asia and Europe

* ISARS (International Society for Academic Research on Shamanism)

 

σας προσκαλούν

 

την Πέμπτη 27 (9.30πμ-18.00μμ)

και

την Παρασκευή 28 Απριλίου (10.00πμ-17.30μμ)

στο κτίριο ΔΕΣΚΟΙ

 

 στο Workshop

 

SHAMANISM AND ECO-COSMOLOGY. A CROSS-CULTURAL PERSPECTIVE

 

Χαιρετισμοί και Εισαγωγή:

Αθηνά Αθανασίου, Ελεάνα Γιαλούρη, Lidia Guzy, Diana Riboli

 

Ομιλητές/τριες:

Stefano Beggiora, Ca' Foscari University of Venice (Italy)

Naran Bilik, ISARS Vice President & Fudan University, Shanghai (China)

Cheng Yuan, Fudan University, Shanghai (China)

Lu Fangfang, Fudan University, Shanghai (China)

Emanuele Fabiano, EHESS, Paris, (France)

Lidia Guzy, University College Cork (Ireland)

Taj Khan Kalash, Independent Researcher (Pakistan/Greece)

Diana Riboli, ISARS President & Panteio University, Athens (Greece)

Ivan Tacey, University of Helsinki (Finnland) & College of Social Sciences & International Studies, University of Exeter, UK,

Davide Torri, Heidelberg University (Germany),

Eva Toulouze, Inalco, Paris (France)

Ranju Hasini Sahoo, Indira Gandhi Tribal University, Amarkantak (India)

 

Γλώσσα του work-shop: Αγγλικά

Για αναλυτικό πρόγραμμα του work-shop, βλ. Συνημμένα

Συνημμένα:Poster Eco cosmologies.pdf
Συνημμένα:Shamanism & Eco-Cosmology_Program & abstracts.doc