Εισαγωγή

Σύγκλητος του Πανεπιστημίου

 

 

 

Μέλη Συγκλήτου


 

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο η σύνθεση της Συγκλήτου έχει ως ακολούθως:

► Πρύτανις, καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη

► Αναπλ. Πρυτάνεως, καθηγητής Βασίλης Δ. Κουγέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

► Αναπλ. Πρυτάνεως, καθηγητής Νίκος Λέανδρος (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

► Κοσμήτορες ,

♦ Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης καθηγητής Α. Τασόπουλος

♦ Σχολή Πολτικών Επιστημών καθηγήτρια Χρ. Κουλούρη

♦ Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας κ. Θ. Σακελλαρόπουλος

♦ Σχολή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών σπουδών κ. Χ. Γιαλλουρίδης

► Προέδροι των Τμημάτων:

♦ Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθηγητής Ιωάννης Ψυχάρης

♦ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, καθηγήτρια Π. Φουντεδάκη

♦ Κοινωνιολογίας, καθηγήτρια κ. Β. Αρτινοπούλου

♦ Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, αναπλ. καθηγητής Ι.Σκαρπέλος

► εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών: δεν έχει ορισθεί

► εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών: δεν έχει ορισθεί

► εκπρόσωπος των υποψήφιων διδακτόρων: δεν έχει ορισθεί

► εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού: