Ξένες γλώσσες

 

Η επαρκής γνώση μιας Ξένης Γλώσσας είναι υποχρεωτική για την λήψη πτυχίου.
 
 Οι γλώσσες αυτές είναι :

♦ τα Αγγλικά,
♦ τα Γαλλικά,
♦ τα Γερμανικά και
♦ τα Ιταλικά

 
Οι φοι­τητές κατά την αρχική εγγραφή τους δηλώνουν την υπο­χρεωτική ξένη γλώσσα που επιλέγουν και έχουν τη δυνα­τότητα να την αλλάξουν μόνο μία φορά.
 
Όσοι από τους φοιτητές έχουν αναγνωρισμένο δίπλωμα μιας από τις παραπάνω ξένες γλώσσες, μπορούν να ζητήσουν ισοτι­μία και να απαλλαγούν από την εκμάθηση της υποχρεω­τικής γλώσσας.
 
Εκτός από την υποχρεωτική, ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει, ως προαιρετική, και δεύτερη ξένη γλώσσα από αυτές που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο.

 
Γραφείο Τμήματος Ξένων Γλωσσών: γραφείο 310, Β' όροφος, πτέρυγα Στασινόπουλου

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

210 920 1641
210 920 1141 
 
  * Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 έχει εισαχθεί η διδασκαλία της ρώσικης γλώσσας.

 

 

 

 

  

 
 

   

 

erasmus w elke w

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

DATSA

diaugeia

MODIP

MKE

SYNHGOROS

gym