Ακαδημαϊκά θέματα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το συνέδριο - Ελλάδα: τόπος υποδοχής πληθυσμών (1830-1989) Αθήνα, 2-3 Νοεμβρίου 2018

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για συνέδριο που οργανώνει το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (ΚΕΝΙ) 

Ελλάδα: τόπος υποδοχής πληθυσμών (1830-1989) Αθήνα, 2-3 Νοεμβρίου 2018

 

erasmus w elke w MODIP wide

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym