Τελευταία νέα

Παρατείνεται η προθεσία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας εκρποσώπου για Γ.Σ. ΕΛΙΔΕΚ μέχρι αύριο 10/7/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Σχετικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπρόσωπο στη Γεν. Συνέλευση του ΕΛΙΔΕΚ
σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσία υποβολής μέχρι αύριο 10/7/2018 και ώρα 10:00 π.μ.
 
Από την Πυτανεία
 
erasmus w elke w MODIP wide

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym