Στέγαση

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ακίνητο όπου στεγάζεται η Φοιτητική Εστία. Προσωρινά είναι εκτός λειτουργίας λόγω ανακαίνισης. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών οι φοιτητές που δικαιούνται στέγαση φιλοξενούνται σε εστίες άλλων Πανεπιστημίων ή τους χορηγείται με προϋποθέσεις το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα (βλέπε Στεγαστικό Επίδομα).

Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ pdf blue small
ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018 – 2019 pdf blue small
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ pdf blue small
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ pdf blue small
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2017-2018 pdf blue small
 
 
 
 
 
 
 
erasmus w elke w MODIP wide

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

it modip

diaugeia

MKE

SYNHGOROS

gym