Σύγκλητος του Πανεπιστημίου

 

 

Μέλη Συγκλήτου

 
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο η σύνθεση της Συγκλήτου έχει ως ακολούθως:

 

Πρυτανικές αρχές
Πρύτανις καθηγήτρια Ισμήνη Κριάρη
Αναπλ. Πρυτάνεως καθηγητής Βασίλης Δ. Κουγέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Αναπλ. Πρυτάνεως καθηγητής Νίκος Λέανδρος (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
   

 

Κοσμήτορες
Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης καθηγητής Α. Τασόπουλος
Σχολή Πολτικών Επιστημών  καθηγήτρια Χρ. Κουλούρη
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας καθηγητής. Θ. Σακελλαρόπουλος
Σχολή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών σπουδών καθηγήτρια Ι. Κριάρη

 

Πρόεδροι των τμημάτων
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης καθηγητής Ιωάννης Ψυχάρης
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας καθηγήτρια Π. Φουντεδάκη
Κοινωνιολογίας καθηγήτρια κ. Β. Αρτινοπούλου
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού αναπλ. καθηγητής Ι.Σκαρπέλος

 

► εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών: δεν έχει ορισθεί
► εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών: δεν έχει ορισθεί
► εκπρόσωπος των υποψήφιων διδακτόρων : δεν έχει ορισθεί
► εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού:

 

 

erasmus w elke w

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

DATSA

diaugeia

MODIP

MKE

SYNHGOROS

gym