Διακρίσεις

 

 

Το Πάντειον Πανεπιστήμο ευτύχησε στη διαδρομή του βίου να έχει καθηγητές οι οποίοι  τιμήθηκαν με τις ανώτερες θέσεις τόσο στην Ελληνική Πολιτεία όσο και στην Διεθνή οργάνωση.

 

 

Μεταξύ αυτών διετέλεσαν Καθηγητές του Πανεπιστημίου μας: 

► Πρόεδροι της Ελληνικής Δημοκρατίας
► Ακαδημαϊκοί
► Υπουργοί Ελληνικών Κυβερνήσεων
► Στελέχη σε Παγκόσμιους Οργανισμούς
► Μέλη Διεθνών Δικαστηρίων 


Το Πάντειον Πανεπιστήμιο αναγνώρισε αντιστοίχως το έργο διεθνών προσωπικοτήτων και κορυφαίων Ελλήνων στοχαστών και κρατικών λειτουργών.

Τίμησε με τον υψηλό τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα

►Προέδρους ξένων κρατών
► Εξέχοντες Φιλοσόφους
► Διεθνώς διακεκριμένους Κοινωνικούς και Πολιτικούς Επιστήμονες
► Κορυφαίους Κρατικούς λειτουργούς

απένειμε δε το Χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο του Επιτίμου Καθηγητή σε

► εξαίρετους Ακαδημαϊκούς δασκάλους. 

 

 

erasmus w elke w

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η   Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η

Μηχανοργάνωση

Βιβλιοθήκη

DATSA

diaugeia

MODIP

MKE

SYNHGOROS

gym